บน > แนะนำการเ ข้ าเ รี ยน

แนะนำการเ ข้ าเ รี ยน

Admissions

ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ จะได้รับวีซ่านักเรียนต่างชาติในการเข้ารับการศึกษา
ผู้ที่มีสถานะการพำนักระยะยาว ( มีครอบครัว,มีคู่สมรสชาวญี่ปุ่นหรือมีการพำนักถาวร เป็นต้น) หรือผู้ที่ต้องการขอรับวีซ่าด้วยตนเอง
ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือน
ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัวหรือเรียนแบบกลุ่มเล็ก
ในกรณีที่ไม่มีผู้ค้ำประกันในประเทศญี่ปุ่น จะได้รับการสมัครโดยผ่านบริษัทในเครือต่างประเทศ