Trang đầu > Hướng dẫn nhập học

Hướng dẫn nhập học

Admissions

Là người đang ở nước ngoài , xin visa du học rồi nhập học.
Là người đã có visa sống dài hạn < visa gia đình, kết hôn với người Nhật , visa sống tại Nhật > hoặc người có dự định tự xin visa.
Là người muốn học tiếng Nhật ngắn hạn từ vài tuần đến vài tháng.
Là lớp học dành cho người muốn học một thầy một trò hoặc người muốn học lớp ít học viên.
Trong trường hợp không có người bảo lãnh ở Nhất, có thể nộp đơn thông qua cơ quan liên kết.
 

Copyright (c) Hiroshima YMCA College. All Rights Reserved.